Effect of cyclodextrins on coupling of o-ethoxybenzenediazonium salt with pyrrole, imidazole and 2-methylimidazole - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Effect of cyclodextrins on coupling of o-ethoxybenzenediazonium salt with pyrrole, imidazole and 2-methylimidazole

Abstrakt

Badano wpływ B-cyklodekstryny na reakcje sprzęgania soli o-etoksybenzenodiazoniowych z pirolem, imidazolem i 2-metyloimidazolem. Porównano wydajności produktów sprzęgania wyizolowanych w poszczególnych reakcjach. W przypadku reakcji z pirolem i imidazolem prowadzonych z udziałem cyklodekstryny zaobserwowano spadek wydajności produktów sprzęgania, podczas gdy w reakcji z 2-metyloimidazolem obecność cyklodekstryny stymulowała powstawanie produktów sprzęgania. Zaproponowano prawdopodobną geometrię kompleksów cyklodekstryny z azolami tłumaczącą powyższe obserwacje. Dla wybranych przypadków przeprowadzono analogiczne reakcje z zastosowaniem alfa i gama cyklodekstryny.

Cytowania

  • 2

    CrossRef

  • 2

    Web of Science

  • 2

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry nr 56, strony 355 - 362,
ISSN: 1388-3127
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Jamrógiewicz M., Sadowska K., Biernat J.: Effect of cyclodextrins on coupling of o-ethoxybenzenediazonium salt with pyrrole, imidazole and 2-methylimidazole// JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY. -Vol. 56., (2006), s.355-362
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1007/s10847-006-9115-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi