Effect of neoteric solvents on the activated sewage sludge activity - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Effect of neoteric solvents on the activated sewage sludge activity

Abstrakt

Ciecze jonowe (ILs) cieszą sie rosnącym zainteresowaniem z uwagi na fakt, iż znajdują coraz więcej zastosowań jako alternatywa dla rozpuszczalników organicznych. W związku z zaistnieniem możliwości zastosowania ILs w nowych czystych technologiach nastała potrzeba zbadania ich toksyczności w stosunku do organizmów żywych i środowiska. Celem badań było oszacowanie wpływu cieczy jonowych na wyselekcjonowane mikroorganizmy osadu czynnego. Przeprowadzono analizę biodegradowalności chlorku 1-metylo-3-oktyloimidazoliowego ([OMIM][Cl]) zgodnie z normą OECD 301 "DOC Die-Away" w celu wyizolowania szczepów odpornych na toksyczne działanie badanej substancji. Próbki pobrane z ostatniej fazy testu a następnie posiano no szalkach Petriego, zawierających agar odżywczy oraz inkubowano. Z otrzymanego wzrostu bakteryjnego wyizolowano poszczególne kolonie i ponownie wysiano na agar odżywczy, w ten sposób wyizolowano poszczególne szczepy bakteryjne. Wpływ cieczy jonowej na wyselekcjonowane organizmy zbadano przez zaszczepienie bakterii do probówek, zawierających bulion odżywczy oraz badaną substancję w stężeniach od 0,2 do 20mM. Właściwości przystosowawcze ww organizmów do badanego związku zbadano również za pomocą testu OECD 301 F "Manometric Repsirometry" test w tych samych stężeniach cieczy jonowej. Ponadto, badane szczepy bakteryjne zidentyfikowano za pomocą sekwencjonowania wyizolowanego DNA genomowego, którego wyniki następnie porównano z bazą danych GenBank. Rezultaty badań wykazały, iż [OMIM][Cl] w stężeniu do 20mM nie wpływa znacząco na wzrost badanych mikroorganizmów

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
13th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers : Advances in Chemical and Mechanical Engineering, Gdańsk, 20th-22nd May 2010 strony 148 - 154
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Henke J., Markiewicz M., Łuczak J., Jungnickel C.: Effect of neoteric solvents on the activated sewage sludge activity// 13th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers : Advances in Chemical and Mechanical Engineering, Gdańsk, 20th-22nd May 2010/ ed. ed. C. Fjiało. - Gdansk University of Technology. Gdańsk: GUT, 2010, s.148-154
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi