Effect of ZrO2 on corrosion behaviour of chromium coatings - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Effect of ZrO2 on corrosion behaviour of chromium coatings

Abstrakt

W celu zbadania wpływu cząstek ZrO2 na zachowania korozyjne powłok chromowych pokryto stal chromem z elektrolitów Cr(VI) z dodatkiem i bez ZrO2. Właściwości korozyjne osadzonych warstw zbadano w elektrolicie 0,01 mol L(-1) kwasu siarkowego plus 0,5 mol L(-1) siarczanu sodu za pomocą metody spektroskopii impedancyjnej i woltamperometrii cyklicznej. Zaproponowano elektryczny obwód zastępczy dla procesu korozji i wyznaczono pęd korozji. Wykazano działanie inhibitorowe cząsteczek ZrO2.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CORROSION SCIENCE nr 50, strony 338 - 344,
ISSN: 0010-938X
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Surviliene S., Lisowska-Oleksiak A., Cesuniene A.: Effect of ZrO2 on corrosion behaviour of chromium coatings// CORROSION SCIENCE. -Vol. 50., (2008), s.338-344
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi