Effectiveness of bluetooth scatternet coexisting with ieee 802.11b - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Effectiveness of bluetooth scatternet coexisting with ieee 802.11b

Abstrakt

Artykuł dotyka problematyki wzajemnych interferencji sieci Bluetooth i IEEE 802.11b. W szczególności analizowano wpływ transmisji 802.11b na pracę pojedynczej pikosieci w danym scatternecie BT.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Applied Computer Science nr 1, strony 99 - 108,
ISSN: 1507-0360
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Klajbor T.: Effectiveness of bluetooth scatternet coexisting with ieee 802.11b// Journal of Applied Computer Science. -Vol. 1., nr. nr. 14 (2006), s.99-108
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi