Effects of Store Brand Perceived Risk on Buyers’ Behavior – Four Decades of Research Overview = Wpływ postrzeganego ryzyka związanego z markami własnymi na zachowania nabywców – przegląd czterech dekad badań - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Effects of Store Brand Perceived Risk on Buyers’ Behavior – Four Decades of Research Overview = Wpływ postrzeganego ryzyka związanego z markami własnymi na zachowania nabywców – przegląd czterech dekad badań

Abstrakt

Abstract. The aim of this paper is to present the concept of store brand perceived risk and the most important studies on its measurement that were being conducted for 40 years. For this purpose, an extensive literature review is introduced. Some aspects of the risk constructs and major effects of store brand perceived risk are emphasized. This paper provides key directions to brand managers regarding store brand assortment.

Autorzy (2)

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia nr 49, strony 117 - 124,
ISSN: 0459-9586
Język:
angielski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Łukasik P., Schivinski B.: Effects of Store Brand Perceived Risk on Buyers’ Behavior – Four Decades of Research Overview = Wpływ postrzeganego ryzyka związanego z markami własnymi na zachowania nabywców – przegląd czterech dekad badań// Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia. -Vol. 49., nr. 3 (2015), s.117-124
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi