Ekonometryczna analiza popytu na paliwa płynne w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ekonometryczna analiza popytu na paliwa płynne w Polsce

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę popytu rynkowego na paliwa płynne w Polsce, która może stanowić przesłankę do prognozowanie możliwości sprzedaży czy też planowania polityki cenowej w zmieniającym się otoczeniu przedsiębiorstw. Do przeprowadzenia analizy popytu wykorzystano narzędzia ekonometryczne umożliwiające rozpoznanie elastyczności oraz wahań sezonowych popytu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Sobiechowska-Ziegert A.: Ekonometryczna analiza popytu na paliwa płynne w Polsce // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi