Electric field-assisted dissociation of singlet excitons in tris-(8-hydro-xyquinolinato)aluminium (III) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electric field-assisted dissociation of singlet excitons in tris-(8-hydro-xyquinolinato)aluminium (III)

Abstrakt

W pracy podano szczegółowemu badaniu kompleks organo-metaliczny 8-hydroksy-chinoliny i aluminium (ALq3) metodą pomiaru fotopądów i elektromodulacji luminescencji. Stwierdzono, że w obszarze wysokich pól elektrycznych (F>105 V/cm) ładunek wytwarzany jest w procesie dysocjacji wzbudzonych stanów single-towych. Wyjaśnienie przebiegów prądowych w zakresie niskich pól elektrycznych (F<105 V/cm) wymagało włączenia zjawiska rekombinacji objętościowej ładunku przestrzennego w próbkach. Uzyskano dobrą zgodność danych doświadczalnych z opisem teoretycznym, opartym na trójwymiarowym wariancie teorii Onsagera i kinetyce II rzędu generowanych w próbce nośników ładunku.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
APPLIED PHYSICS LETTERS nr 80, wydanie 8, strony 1465 - 1467,
ISSN: 0003-6951
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Szmytkowski J., Stampor W., Kalinowski J., Kafafi Z.: Electric field-assisted dissociation of singlet excitons in tris-(8-hydro-xyquinolinato)aluminium (III)// APPLIED PHYSICS LETTERS. -Vol. 80., iss. 8 (2002), s.1465-1467
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi