Electrical conductivity and superconductivity in (Bi-Pb)-Sr-Ca-Cu-O glassceramics during the first minutes of crystallisation. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electrical conductivity and superconductivity in (Bi-Pb)-Sr-Ca-Cu-O glassceramics during the first minutes of crystallisation.

Abstrakt

(Bi0.8Pb0.2)4Sr3Ca3Cu4Ox częściowo skrystalizowane próbki otrzymano poprzez wygrzewanie szkła w temperaturze między 700st.C i 870st.C przez krótki czas.Pomiary temperaturowej zależności oporności przeprowadzono metodą 4-punktową w temperaturze od 3K do 300K. Przeprowadzono również pomiary przewodności w czasie trwania wygrzewania. Stwierdzono, że w czasie wygrzewania następuje stopniowa zmiana mechanizmu przewodnictwa. Niektóre próbki były nadprzewodnikami o temperaturach krytycznych odpowiadających (Bi0.8Pb0.2)2Sr2CuOx i(Bi0.8Pb0.2)2Sr2CaCu2Ox.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS nr 387, strony 216 - 220,
ISSN: 0921-4534
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Gazda M., Kusz B., Chudinov S., Stizza S., Natali R.: Electrical conductivity and superconductivity in (Bi-Pb)-Sr-Ca-Cu-O glassceramics during the first minutes of crystallisation. // PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS. -Vol. 387., (2003), s.216-220
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi