Electroabsorption in triphenylamine-based hole-transporting materials for organic light-emitting diodes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electroabsorption in triphenylamine-based hole-transporting materials for organic light-emitting diodes

Abstrakt

Metodą elektroabsorpcji (EA) badano stany wzbudzenia elektronowego w próżniowo naparowanych warstwach diamin (TPD, TAPC) i dendrymeru aminowego m-MTDATA. Widma EA amin złożonych porównano z widmem monomeru trifenylaminy (TPA). Kształt widm EA świadczy o obecności zdegenerowanych i quasi-zdegenerowanych stanów elektronowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CHEMICAL PHYSICS nr 331, strony 261 - 269,
ISSN: 0301-0104
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Stampor W., Mróz W.: Electroabsorption in triphenylamine-based hole-transporting materials for organic light-emitting diodes// CHEMICAL PHYSICS. -Vol. 331., (2007), s.261-269
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi