Electroabsorption in vacuum-evaporated films of bathocuproine - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electroabsorption in vacuum-evaporated films of bathocuproine

Abstrakt

W pracy zmierzono widma elektroabsorpcji (EA) dla próżniowo naparowanych warstw batokuproiny (BCP), stosowanej jako transporter elektronów i bloker dziur w organicznych diodach elektroluminescencyjnych. Widma EA zinterpretowano na podstawie teorii efektu Starka przez bezpośrednie porównanie z widmami I-szej i II-giej pochodnej współczynnika absorpcji. Wyznaczono zmiany trwałego momentu dipolowego i zmiany polaryzowalności elektronowej bezpośrednio po wzbudzeniu dla stanów elektronowych w zakresie I-szego (niskoenergetycznego) pasma absorpcji. Stwierdzono, że stany wzbudzenia elektronowego są polarnymi ekscytonami Frenkla wykazującymi charakter wewnątrzmolekularnego przeniesienia ładunku.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Photonics Letters of Poland nr 3, strony 64 - 66,
ISSN: 2080-2242
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Stampor W., Tykocki-Piłat A.: Electroabsorption in vacuum-evaporated films of bathocuproine// Photonics Letters of Poland. -Vol. 3., nr. Iss. 2 (2011), s.64-66
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi