Electrochemical sensor for measurement of volatile organic compounds in air - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electrochemical sensor for measurement of volatile organic compounds in air

Abstrakt

Przedstawiono rezultaty badań prototypowego czujnika do oznaczania mrówczanu etylu i formaldehydu w powietrzu. Określono czułość wskazań czujnika i jego granice oznaczalności wykorzystując jako techniki detekcyjne pulsową woltamperometrię różnicową (DPV) oraz woltamperometrię fali prostokątnej (SWV). Elektrodę roboczą i przeciwelektrodę stanowiły elektrody z Pt. Elektrolitem wewnętrznym była ciecz jonowa (chlorek 1-heksylo,3-metyloimidazolinowy). Jako membrany oddzielającej środowisko gazowe od elektrolitu użyto membrany z polidimetylosiloksanu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania strony 66 - 69,
ISSN: 0033-2089
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gębicki J., Kloskowski A., Chachulski B.: Electrochemical sensor for measurement of volatile organic compounds in air// Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania. -., nr. nr 6 (2010), s.66-69
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi