Elektrorozpylanie - dogodny sposób jonizacji analitów w przypadku stosowania bezpośrednich procedur pomiarowych opartych na wykorzystaniu spektrometrii mas - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Elektrorozpylanie - dogodny sposób jonizacji analitów w przypadku stosowania bezpośrednich procedur pomiarowych opartych na wykorzystaniu spektrometrii mas

Abstrakt

Spektrometria mas stanowi obecnie jedno z najważniejszych narzędzi analitycznych, stosowanych w celu oznaczania analitów występujących w próbkach o różnym pochodzeniu i składzie (próbki biologiczne, środowiskowe, żywność). Stosowanie tej techniki w sprzężeniu z rozdzielaniem chromatograficznym jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym jednak w większości przypadków zachodzi konieczność oczyszczania, izolacji i wzbogacania analitów obecnych w próbce, co znacząco zwiększa zarówno czasochłonność jak i koszt toku postępowania analitycznego. Dlatego też rozwój spektrometrii mas związany jest z opracowaniem nowych rozwiązań aparaturowych, umożliwiających bezpośrednią analizę próbek w czasie rzeczywistym. Jedną z grup bezpośrednich technik pomiarowych w zakresie spektrometrii mas są techniki w których na etapie jonizacji wykorzystuje się zjawisko rozpylania ciekłego medium w polu elektrycznym. To powszechnie znane z chromatografii cieczowej rozwiązanie stało się punktem wyjścia do opracowania wielu interesujących rozwiązań. W artykule krótko scharakteryzowano najważniejsze z tych rozwiązań, przedstawiając jednocześnie ich najważniejsze kierunki zastosowań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 20 - 25,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Byliński H., Woźniak M., Gębicki J., Namieśnik J.: Elektrorozpylanie - dogodny sposób jonizacji analitów w przypadku stosowania bezpośrednich procedur pomiarowych opartych na wykorzystaniu spektrometrii mas// Analityka: Nauka i Praktyka. -., nr. 3 (2018), s.20-25
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 220 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi