Energooszczędne sterowanie maszynami z magnesami trwałymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Energooszczędne sterowanie maszynami z magnesami trwałymi

Abstrakt

Przedstawiono klasyfikację silników z magnesami trwałymi i pokazano wybrane metody sterowania. Zaprezentowano bezczujnikowe sterowanie silnikiem bezszczotkowym prądu stałego. Podano kryteria umożliwiające energooszczędne sterowanie silnkiem przez optymalny wybór kąta przełączeń zasilanych faz. Zaprezentowano układ sterowania silnikiem z zagłębionymi magnesami wskazując zmienne modelu multiskalarnego jako zmienne stanu korzystniejsze do analizy zależności występujących w maszynie. Przedstawiono układ regulacji prędkości z podporządkowanym obwodem regulacji momentu. Zaprezentowano zależności zapewniające energooszczędne sterowanie silnikiem z wykorzystaniem momentu reluktancyjnego. Rozważania teoretyczne zilustrowano wynikami badań symulacyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia : konferencja-2009, Jurata, 3-6 czerwca 2009 strony 167 - 174
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Krzemiński Z.: Energooszczędne sterowanie maszynami z magnesami trwałymi// Automatyka, Elektryka, Zakłócenia : konferencja-2009, Jurata, 3-6 czerwca 2009/ ed. red. Z. R. Kwiatkowski. - INFOTECH; Wydz. Elektrotechniki i Automatyki PG; [et al.]. Gdańsk: INFOTECH, 2009, s.167-174
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi