Energooszczędne sterowanie maszynami z magnesami trwałymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Energooszczędne sterowanie maszynami z magnesami trwałymi

Abstrakt

Przedstawiono klasyfikację silników z magnesami trwałymi i pokazano wybrane metody sterowania. Zaprezentowano bezczujnikowe sterowanie silnikiem bezszczotkowym prądu stałego. Podano kryteria umożliwiające energooszczędne sterowanie silnikiem przez optymalny wybór kąta przełączeń zasilanych faz. Zaprezentowano układ sterowania silnikiem z zagłębionymi magnesami wskazując zmienne modelu multiskalarnego jako zmienne stanu korzystniejsze do analizy zależności występujących w maszynie. Przedstawiono układ regulacji prędkości z podporządkowanym obwodem regulacji momentu. Zaprezentowano zależności zapewniające energooszczędne sterowanie silnikiem z wykorzystaniem momentu reluktancyjnego. Rozważania teoretyczne zilustrowano wynikami badań symulacyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Automatyka Elektryka Zakłócenia strony 45 - 50,
ISSN: 2082-4149
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Krzemiński Z.: Energooszczędne sterowanie maszynami z magnesami trwałymi// Automatyka Elektryka Zakłócenia. -., iss. 9 (2012), s.45-50
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 64 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi