Environmental Implications of Oil Spills from Shipping Accidents - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Environmental Implications of Oil Spills from Shipping Accidents

Abstrakt

Wzrost znaczenia ropy naftowej w XX wieku i w związku z tym, zwiększenie się światowej floty tankowców zwróciły uwagę na negatywne skutki transportu morskiego. Katastrofy z udziałem tankowców pokazały, jak dramatyczne w skutkach mogą być wycieki produktów ropopochodnych z uszkodzonych lub zatopionych jednostek. Skutki wycieku ropy na morzu zależą od wielu czynników, takich jak parametry fizyko-chemiczne paliwa, charakterystyka środowiska, fizyczne, chemiczne i biologiczne procesy zachodzące w środowisku takie jak: parowanie, rozpuszczanie, dyspersja, emulsyfikacja, utlenianie, biodegradacja i sedymentacja. Połączenie tych procesów zmniejsza stężenie węglowodorów w wodzie i osadach oraz zmienia skład chemiczny rozlanego oleju. W każdym przypadku, wycieki ropy stanowią zagrożenie dla fauny i flory oraz powodować mogą uszkodzenie ekosystemów morskich. Związki chemiczne występujące w ropie naftowej i jej produktach mogą być akumulowane w tkankach organizmów morskich oraz przenoszone w łańcuchu troficznym. Wycieki produktów ropopochodnych są szczególnie niebezpieczne w przypadku zbiorników wodnych o niewielkich rozmiarach na których prowadzona jest intensywna żegluga tj. Morze Bałtyckie.

Cytowania

  • 9

    CrossRef

  • 2 3

    Web of Science

  • 3 0

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
RED. ZAGR. ANGIELSKI nr 206, strony 95 - 114,
ISSN:
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Rogowska J., Namieśnik J.: Environmental Implications of Oil Spills from Shipping Accidents// RED. ZAGR. ANGIELSKI. -Vol. 206, (2010), s.95-114
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1007/978-1-4419-6260-7_5
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi