Estimation of concentration equilibrium constants of reaction between mutagenic HAA and antimutagenic cabbage phytochemicals based on data from Ames test - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Estimation of concentration equilibrium constants of reaction between mutagenic HAA and antimutagenic cabbage phytochemicals based on data from Ames test

Abstrakt

Wykorzystano dane testu Amesa, przy pomocy którego oceniono antymutagenne właściwości fitokompleksu kapusty w stosunku do modelowych kancerogennych heterocyklicznych amin aromatycznych (HAA), do oszacowania stężeniowych stałych reakcji HAA z izotiocyjanianami występującymi w tym warzywie. Wyznaczone stężeniowe stałe reakcji wskazują na dużą stabilność powstałych koniugatów, a zatem sugerują, że kapusta może efektywnie chronić organizm ludzki przed szkodliwym działaniem wspomnianych kancerogenów żywnościowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Acta Biochimica Polonica nr 55,
ISSN: 0001-527X
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Chrzanowski W., Kusznierewicz B., Śmiechowska A., Kochanowski R., Bartoszek-Pączkowska A.: Estimation of concentration equilibrium constants of reaction between mutagenic HAA and antimutagenic cabbage phytochemicals based on data from Ames test// Acta Biochimica Polonica. -Vol. 55., nr. Suppl. 3 (2008),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi