Evolutionary Sets of Safe Ship Trajectories: simulation results - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Evolutionary Sets of Safe Ship Trajectories: simulation results

Abstrakt

The Evolutionary Sets of Safe Ship Trajectories is a method solving multi-ship encounter situations. For given positions and motion parameters the method finds a near optimal set of safe trajectories of all ships involved in an encounter. The paper briefly presents foundations of the method and focuses on simulation results for selected test cases based on the Baltic Basin. The computer simulations cover both open waters and restricted waters cases. The obtained results confirm correctness and aptness of the method in solving encounter situations at sea.Metoda ewolucyjnych zbiorów bezpiecznych trajektorii statku służy rozwiązywaniu sytuacji kolizyjnych wielu statków na morzu. Dla znanych pozycji oraz parametrów ruchu metoda znajduje optymalny zbiór bezpiecznych trajektorii dla wszystkich statków biorących udział w spotkaniu. W artykule pokrótce zaprezentowano główne założenia metody i skupiono się na wynikach symulacyjnych uzyskanych w trakcie badań dla wybranych rejonów Morza Bałtyckiego. Przedstawione przykłady przedstawiają sytuacje spotkań na wodach otwartych oraz ograniczonych. Uzyskane wyniki badań potwierdzają poprawność oraz skuteczność opisywanej metody w rozwiązywaniu sytuacji kolizyjnych na morzu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 0 - 0,
ISSN: 1231-5478
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Szłapczyńska J., Szłapczyński R.: Evolutionary Sets of Safe Ship Trajectories: simulation results// Logistyka. -., nr. nr 6 (2010), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi