Ewolucyjny rozwój uczelnianej infrastruktury komunikacyjno-informacyjnej na potrzeby e-uczelni - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ewolucyjny rozwój uczelnianej infrastruktury komunikacyjno-informacyjnej na potrzeby e-uczelni

Abstrakt

Stosowane i proponowane rozwiązania w obszarze technologii informacyjnych stwarzają szerokie możliwości w rozwoju i wdrażaniu systemów komunikacyjno-informacyjnych wspomagających i usprawniających specyficzną działalności uczelni a szczególnie wspierających e-Uczelnię. Wymaga to jednak wprowadzenia zmian w infrastrukturze technicznej i organizacji pracy. W artykule rozpa-trzono możliwości wykorzystania uczelnianych infrastruktur telekomunikacyjnych i informatycznych dla konwergencji technologii, usług i sieci, prowadzących do wykorzystania nowych technologii informacyjnych. Scharakteryzowano etapy i wariantowość rozwiązań dla osiągnięcia stanu pełnej konwergencji. Przedstawione rozwiązania i koncepcje poparte są wynikami prac uzyskanymi w ramach grantu rozwojowego realizowanego na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej (R0205103). Zbudowane laboratorium Systemu VoIP zostało dołączone do infrastruktury telekomunikacyjnej PG i informatycznej Wydziału ETI, umożliwiając dokonanie badań i testów wybranych rozwiązań, włącznie z ich wdrażaniem do codziennej działalności Wydziału. Wskazano na możliwość realizacji platformy cyfrowej integrującej środowisko trójmiejskich wyższych uczelni, którą w następnym etapie można rozszerzyć na region i kraj.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 17, strony 119 - 129,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek S., Krawczyk H., Malicki K., Nowicki K.: Ewolucyjny rozwój uczelnianej infrastruktury komunikacyjno-informacyjnej na potrzeby e-uczelni// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 17., (2009), s.119-129
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi