f-Cycles - a new approach to providing fast service recovery at low backup capacity overhead - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

f-Cycles - a new approach to providing fast service recovery at low backup capacity overhead

Abstrakt

W artykule zaproponowano klasowy algorytm doboru tras przeżywalnych, wykorzystujący autorską koncepcję f-Cykli ochronnych. Celem podejścia było zminimializowanie wartości czasu odtwarzania uszkodzonych strumieni ruchu. Cel ten został osiągnięty poprzez dostosowanie wielkości obszaru ochrony w zależności od klasy usług. Badania symulacyjne pokazały, że wykorzystując autorką koncepcję f-Cykli ochronnych, możliwe jest również jednoczesne uzyskanie niskiego stopnia zaptrzebowania na przepustowości łączy sieci.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
ICTON 2008 : 10Th Anniversary International Conference on Transparent Optical Networks Vol. 3, Athens, Greece, June 22-26, 2008 strony 59 - 62
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Molisz W., Rak J.: f-Cycles - a new approach to providing fast service recovery at low backup capacity overhead// ICTON 2008 : 10Th Anniversary International Conference on Transparent Optical Networks Vol. 3, Athens, Greece, June 22-26, 2008/ ed. red. M. Marciniak Athens: IEEE, 2008, s.59-62
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi