Female entrepreneurship - on the nexus of person and context - merging pigeonholes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Female entrepreneurship - on the nexus of person and context - merging pigeonholes

Abstrakt

Poprzez opisową analizę przypadku, autor proponuje połączenie osobowego podejścia do przedsiębiorczości kobiet, które wywodzi się z psychologii z podejściem kontekstualnym, pochodzącym z ujęcia socjologicznego. Praca kończy się wnioskiem, iż przedsiębiorczość jest zjawiskiem zbyt złożonym, aby analizować je jedynie w kategoriach nauk ekonomicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
What do we know (and would like to know) about entrepreneurship in Poland strony 27 - 35
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Starnawska M.: Female entrepreneurship - on the nexus of person and context - merging pigeonholes// What do we know (and would like to know) about entrepreneurship in Poland/ ed. ed. Julita E. Wasilczuk. Gdańsk: Gdańsk University of Technology, 2009, s.27-35
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi