Fiber optic sensor based on optical frequency domain reflectometry.Optical Fibres and their Applications VIII. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fiber optic sensor based on optical frequency domain reflectometry.Optical Fibres and their Applications VIII.

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki modelowania systemu sensorów światłowodowych wykorzystującego reflektometrię optyczną w dziedzinie częstotliwości. Na podstawie tych wyników zrealizowano quasi-rozłożony sensor temperatury. Zaprezentowano i omówiono wyniki pomiarów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Proceedings of SPIE nr 5028, strony 155 - 159,
ISSN: 0277-786X
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Pluciński J., Wierzba P., Hypszer R.: Fiber optic sensor based on optical frequency domain reflectometry.Optical Fibres and their Applications VIII. // Proceedings of SPIE. -Vol. 5028., (2003), s.155-159
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi