Filozofia Polska szuka swojego miejsca. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filozofia Polska szuka swojego miejsca.

Abstrakt

Tekst poświęcony jest sytuacji w filozofii a w filozofii polskiej w szczególności w kontekście krytycznej analizy pracy Filozofia 2.0. Paradygmaty i strategie. Punktem wyjścia rozważań jest z jednej strony filozoficzna diagnoza współczesności (analizującą jej ukierunkowanie na konsumpcję i działania instrumentalne, unieważniające refleksyjność) zwłaszcza w jej polskich uwarunkowaniach a celem analiza rozlicznych diagnoz, jakie braki kultury współczesnej może filozofia wypełnić. Rozważa się tu kondycję filozofii współczesnej w jej najróżniejszych aspektach, jej diagnozę, analizę jej zagrożeń, jej cele, zadania i perspektywy. Zwraca się uwagę na zasadniczą cechę filozofii, jej autorefleksyjność, na to, żejest poszukiwaniem mądrości (a więc ideą integracji całej duchowej sfery człowieka, rozważaniem nie tylko środków a celów). Odsłania się jej funkcję krytyczną wobec społeczeństwa i kultury, ale też wobec niej samej. Wskazuje sie na jej pierwotne źródło: poznaj samego siebie, jej funkcję refleksyjną, jej dialogiczny charakter., jej psychoterapeutyczne znaczenie. Wskazuję tu tylko wybrane aspekty pracy. Całość przedstawionych w tekście analiz pozwala zarysowane cele przeanalizować we wszachstronny sposób.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prakseologia nr 158, strony 413 - 423,
ISSN: 0079-4872
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Lisak A.: Filozofia Polska szuka swojego miejsca.// Prakseologia. -Vol. 158., nr. 1 (2016), s.413-423
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi