Food components and their role in food quality - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Food components and their role in food quality

Abstrakt

Białka, lipidy, sacharydy, składniki mineralne, woda i inne składniki wpły-wają na właściwości sensoryczne, trwałość, wartość odżywczą i zdrowotnośćżywności. W czasie przechowywania żywności i wskutek obróbki składniki ule-gają korzystnym i niepożądanym zmianom pod wpływem działania enzymów i czyn-ników środowiska.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej/podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
W: Chemical andfunctional properties of food components strony 1 - 9
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi