Franchising w ujęciu Dynamiki Systemów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Franchising w ujęciu Dynamiki Systemów

Abstrakt

Zaprezentowano syntezę teorii franchisingowych, prezentowanych w literaturze światowej. Dokonano przeglądu alternatywnych teorii franchisingowych. W oparciu o analizę założeń podejścia Dynamiki Systemów zaproponowano zastosowanie tego podejścia do wyjasnienia zjawiska zmian struktury własnościowej w systemach franchisingowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań współczesnej gospodarki strony 101 - 116
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Zięba K.: Franchising w ujęciu Dynamiki Systemów// Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań współczesnej gospodarki/ ed. Piotr Dominiak : VM Groups, 2005, s.101-116
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi