Fundusze własne jako norma bezpiecznego funkcjonowania banku komercyjnego. W: Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty procesów decyzyjnych w zarządza- niu finansami przedsiębiorstw. Monografia Katedry Finansów nr 1. Gdańsk: Kated. Finan. Wydz.Zarz. i Ekon. P. Gdań.**2003 s. 49-54, 1 rys. 1 biblio-gr. 7 poz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fundusze własne jako norma bezpiecznego funkcjonowania banku komercyjnego. W: Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty procesów decyzyjnych w zarządza- niu finansami przedsiębiorstw. Monografia Katedry Finansów nr 1. Gdańsk: Kated. Finan. Wydz.Zarz. i Ekon. P. Gdań.**2003 s. 49-54, 1 rys. 1 biblio-gr. 7 poz.

Abstrakt

Kapitały własne banku stanowią bazę odniesienia dla większości norm nadzor- czych w tym również do szacowania adekwatności kapitałowej. Zatem skala działania banku zależy od wielkości posiadanego kapitału.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi