Płynność sektora bankowego w Polsce a makrootoczenie jako jej determinanta - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Płynność sektora bankowego w Polsce a makrootoczenie jako jej determinanta

Abstrakt

Działalność bankowa jest narażona na ryzyko. Jest to zarówno ryzyko kredytowe, stopy procentowej, walutowe, operacyjne i wiele innych, często w konsekwencji negatywnie wpływających na płynność banku. Oznacza to, że negatywnym skutkiem może być nie tylko generowanie ujemnego wyniku finansowego, czy obniżenie poziomu kapitału własnego. Gorszą konsekwencją jest utrata płynności, prowadząca nawet do upadłości banku. Celem publikacji jest wskazanie czynników wpływających na płynność banku, w szczególności tych znajdujących się w jego makrootoczeniu oraz wskazanie norm ostrożnościowych, przydatnych w pomiarze tej płynności.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pieniądze i Więź strony 36 - 43,
ISSN: 1506-7513
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A.: Płynność sektora bankowego w Polsce a makrootoczenie jako jej determinanta// Pieniądze i Więź. -., nr. Nr 3 (2010), s.36-43
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi