Generating training data for SART-2 keystroke analysis module - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Generating training data for SART-2 keystroke analysis module

Abstrakt

Analiza dynamiki pisania na klawiaturze jest jedną z technik biometrycznych, które uwzględniają cechy behawioralne. Trudność związana z informacja na temat dynamiki pisania na klawiaturzepolega na tym, że są to dane bardzo niestabilne. Artykuł prezentuje krótko rozwiązanie wykorzystane w celu zbierania danych uczących oraz ekstrakcji cech dla systemu uwierzytelniania użytkownika na podstawie sposobu korzystania z klawiatury. Następnie przedstawia kilka podejść, które mogą być zastosowane do weryfikacji tożsamości użytkownika na podstawie rytmu pisania na klawiaturze. Podejścia te będą testowane na danych zebranych za pomocą przygotowanej aplikacji w celu wyboru efektywnej metody, która będzie można zastosować jako część biometrycznego systemu zabezpieczeń dla mobilnych stacji roboczych powstającego w ramach projektu SART-2.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne strony 91 - 96,
ISSN: 1732-1166
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kołakowska A.: Generating training data for SART-2 keystroke analysis module// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -., (2010), s.91-96
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi