User authentication based on keystroke dynamics analysis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

User authentication based on keystroke dynamics analysis

Abstrakt

W pracy przedstawiono kilka metod, które można wykorzystać do uwierzytelniania użytkowników na podstawie rytmu pisania na klawiaturze. Dwie z opisanych metod wykorzystują miarę odległości zdefiniowaną do porównywania wpisywanych tekstów, natomiast trzecia analizuje parametry rozkładów cech wydobytych z wpisywanych tekstów. Algorytmy te zostały przetestowane na dwóch zbiorach danych. Ponadto oceniona została efektywność metody powstałej przez połączenie trzech podstawowych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Computer Recognition Systems 4 strony 667 - 675
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Kołakowska A.: User authentication based on keystroke dynamics analysis// Computer Recognition Systems 4/ ed. eds. R. Burduk, M. Kurzyński, M. Woźniak, A. Żołnierek. Berlin: Springer-Verlag, 2011, s.667-675
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi