Glucosamine-6-phosphate synthase,a novel target for antifungalagents.Molecular modelling studies in drug design - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Glucosamine-6-phosphate synthase,a novel target for antifungalagents.Molecular modelling studies in drug design

Abstrakt

Praca dotyczy modelowania zarówno samych inhibitorów syntazy glukozamino-6-fosforanu jak i ich oddziaływania z obydwiema domenami tego enzymu. Enzym syntaza glukozamino-6-fosforanu został zaproponowany jako nowy cel molekularny w chemoterapii infekcji grzybowych. Zaprojektowano i zsyntezowano szereg inhibitorów tego enzymu - potencjalnych nowych leków przeciwgrzybowych. Dzięki modelowaniu molekularnemu udało się wyjaśnić mechanizm działania tych związków i w konsekwencji zaprojektować związki nowe o poprawionych właściwościach.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wojciechowski M., Milewski S., Mazerski J., Borowski E.: Glucosamine-6-phosphate synthase,a novel target for antifungalagents.Molecular modelling studies in drug design// // Acta Biochimica Polonica. - Vol. 52 Suppl. 1 (2005), s. 647-653 : 6 rys. - Bibliogr. 30 poz. - ISSN 0001-527X40th Meeting of the Polish Biochemical Society, Lublin 19-23 September, 2005 Syntaza glukozamino-6-fosforanu, nowy cel molekularny dla związków przeciwgrzybowych. Projektowanie leków poprzez modelowanie molekularne.. -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi