Grafowy model macierzy ultrametrycznej i jego zastosowania w filogenezie i t-kolorowaniu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Grafowy model macierzy ultrametrycznej i jego zastosowania w filogenezie i t-kolorowaniu

Abstrakt

W pracy podano definicję macierzy ultrametrycznej i jej reprezentację grafową. Macierz ta jest wykorzystywana głównie w filogenezie, do budowy drzew ultrametrycznych. W pracy opisano jeden z algorytmów słuzący do konstrukcji takich drzew. Ponadto, omówiono inne możliwe zastosowania modelu grafowego macierzy, tym razem dla problemu przydziału częstotliwości dla nadajników. Zaproponowano również rozwiązanie tego problemu w szczególnym przypadku za pomocą algorytmu będącego adaptacją rozwiązania dla problemu budowy drzew ultrametrycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 10, strony 517 - 522,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Małafiejska A.: Grafowy model macierzy ultrametrycznej i jego zastosowania w filogenezie i t-kolorowaniu// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 10., (2006), s.517-522
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi