High yield synthesis and preliminary spectroscopic study of mono-N-alkylated cyclen derivatives of salicylic acid - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

High yield synthesis and preliminary spectroscopic study of mono-N-alkylated cyclen derivatives of salicylic acid

Abstrakt

W artykule przedstawiono reakcję bezpośredniego alkilowania cyklenu bromopochodnymi kwasu salicylowego. Otrzymane związki wykorzystano do badań spektroskopowych. Stwierdzono, że tworzą one wybiórczo kompleksy z jonami metali grupy II. Wyznaczono stałe tworzących się kompleksów.

Cytowania

  • 2

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 3

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry
ISSN: 1388-3127
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Skwierawska A., Paluszkiewicz E.: High yield synthesis and preliminary spectroscopic study of mono-N-alkylated cyclen derivatives of salicylic acid// JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY. -., (2006),
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1007/s10847-006-9101-6
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi