Homo oeconomicus. W: Etyczne podstawy ekonomii - teoria i praktyka. Red.nauk. J. Kubka. Gdańsk: Zakł. Nauk. Filoz. Wydz. Zarz. i Ekon. P. Gdań.**2003 s. 27-34. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Homo oeconomicus. W: Etyczne podstawy ekonomii - teoria i praktyka. Red.nauk. J. Kubka. Gdańsk: Zakł. Nauk. Filoz. Wydz. Zarz. i Ekon. P. Gdań.**2003 s. 27-34.

Abstrakt

Przedstawiono genezę i różne podejścia do koncepcji homo oeconomicus na te-renie teorii i filozofii ekonomii.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi