Hydrauliczna wiarygodność wyników pomiarów terenowych stosowanych do identyfikacji oporności hydraulicznej przewymiarowanych sieci wodociągowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydrauliczna wiarygodność wyników pomiarów terenowych stosowanych do identyfikacji oporności hydraulicznej przewymiarowanych sieci wodociągowych

Abstrakt

Publikacja zawiera zalecenia metodyczne dotyczące identyfikacji oporności hydraulicznej w przewymiarowanych sieciach wodociągowych na tle spotykanych nieprawidłowości. Krytycznie oceniono wyniki pomiarów terenowych, które zastosowano do tarowania komputerowych modeli przepływów (KMP) pomimo, że nie spełniały kryterium hydraulicznej wiarygodności. Ponadto zaproponowano spadek hydrauliczny jako obiektywny wskaźnik wiarygodności pomiarów, aby ograniczyć spotykaną dowolność w ocenie danych, ze względu na brak standaryzacji w Polsce. Podstawą wyboru wskaźnika były wyniki analizy kształtowania się spadku hydraulicznego w funkcji prędkości i współczynnika chropowatości ścian rurociągów. Na tej podstawie uznano za konieczne zapewnienie spadku hydraulicznego na poziomie co najmniej 10 ‰ podczas pomiarów w przewymiarowanych sieciach wodociągowych. W tych warunkach hydraulicznych uzyskanie wiarygodnych danych pomiarowych wymaga dodatkowego obciążenia sieci wodociągowej przez zastosowanie tzw. metody przepływu pożarowego. Skuteczność metody potwierdzono wynikami własnych badań terenowych, które wykorzystano do kalibracji parametrów ośmiu komputerowych modeli przepływów utworzonych przez autora.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Instal strony 62 - 68,
ISSN: 1640-8160
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Kulbik M.: Hydrauliczna wiarygodność wyników pomiarów terenowych stosowanych do identyfikacji oporności hydraulicznej przewymiarowanych sieci wodociągowych// Instal. -., nr. 11 (2013), s.62-68
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi