Hydrauliczne i energetyczne aspekty eksploatacji przewymiarowanych pomp w istniejących systemach wodociągowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydrauliczne i energetyczne aspekty eksploatacji przewymiarowanych pomp w istniejących systemach wodociągowych

Abstrakt

Na przykładzie wybranego systemu wodociągowego rozpoznano przyczyny i skutki stosowania przewymiarowanych pomp w pompowniach i hydroforniach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Instal strony 21 - 26,
ISSN: 1640-8160
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kulbik M.: Hydrauliczne i energetyczne aspekty eksploatacji przewymiarowanych pomp w istniejących systemach wodociągowych// Instal. -., (2002), s.21-26
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi