Hydrogen-enhanced stress corrosion cracking and corrosion fatigue of HSLA steels in sea-water - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydrogen-enhanced stress corrosion cracking and corrosion fatigue of HSLA steels in sea-water

Abstrakt

Przedstawiono ocenę podatności stali o wysokiej wytrzymałości na naprężeniowe pękanie korozyjne i zmęczenie korozyjne wspomagane przez wodór. Wykonano próby powolnego rozciągania i zmęczenia niskoczęstotliwościowego na stalach 17HMBVA i 14HNMBCu oraz ich złączach spawanych, w środowisku wody morskiej, przy polaryzacji katodowej. Zamieszczono wyniki badań elektrochemicznych oraz przełomów na skaningowym mikroskopie elektronowym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Advances in Materials Science nr 3, strony 5 - 17,
ISSN: 1730-2439
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Ćwiek J.: Hydrogen-enhanced stress corrosion cracking and corrosion fatigue of HSLA steels in sea-water// Advances in Materials Science. -Vol. 3., nr. 1(3) (2003), s.5-17
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi