Hydrolytic and transgalactosylation activities of immobilized Escherichia coli cells transformed by β-galactosidase gene from Pyrococcus woesei - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydrolytic and transgalactosylation activities of immobilized Escherichia coli cells transformed by β-galactosidase gene from Pyrococcus woesei

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań dotyczących skuteczności transformacji laktozy katalizowanej immobilizowanymi w żelu alginianowym rekombinantowymi komórkami Escherichia coli, transformowanymi genem b-galaktozydazy z Pyrococcus woesei. Wykazano, że aktywność hydrolityczna rekombinantowych komórek wzrasta o 35% po permeabilizacji w środowisku 40% etanolu. Optymalna temperatura i pH katalizowanej reakcji wynosiły odpowiednio 98C i 5,4. Gdy środowisko reakcji zawierało laktozę i fruktozę badany preparat wykazywał dużą aktywność transgalaktozylacyjną, której skutkiem było wytwarzanie laktulozy.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie indeksowanym TR Master Journal List
Opublikowano w:
Acta Biochimica Polonica nr 57,
ISSN: 0001-527X
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Panek A., Grubiak K., Synowiecki J.: Hydrolytic and transgalactosylation activities of immobilized Escherichia coli cells transformed by β-galactosidase gene from Pyrococcus woesei// Acta Biochimica Polonica. -Vol. 57., nr. suppl. 3 (2010),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi