Identyfikacja ryzyka projektu informatycznego na podstawie modelu procesu. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identyfikacja ryzyka projektu informatycznego na podstawie modelu procesu.

Abstrakt

Artykuł prezentuje nowe systematyczne techniki identyfikacji ryzyka w projektach informatycznych wykorzystujące modele procesu projektowego. Jawne modelowanie rozważanego obszaru biznesowego umożliwia kontrolę zakresu identyfikacji i zapewnia kompletność analiz. W artykule przedstawiono szczegółowe procedury postępowania dla proponowanych technik, a następnie omówiono eksperyment, w którym zastosowano te procedury do identyfikacji ryzyka w rzeczywistym projekcie informatycznym. Wykryte ryzyko poddano weryfikacji względem opisu projektu. W podsumowaniu skomentowano wyniki eksperymentu oraz przedstawiono dalsze plany badawcze.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Miler J., Górski J.: Identyfikacja ryzyka projektu informatycznego na podstawie modelu procesu.// / : , 2004,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 61 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi