Immunoanalityka – użyteczne podejście analityczne w badaniach środowiska - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Immunoanalityka – użyteczne podejście analityczne w badaniach środowiska

Abstrakt

Ważnym krokiem w rozwoju bezpośrednich metodyk analitycznych było opracowanie technik immunoanalitycznych. Początkowo znalazły one zastosowanie praktyczne w analityce medycznej a później także w analityce środowiskowej. Dzięki temu możliwe jest ilościowe oznaczenie stosunkowo szerokiego spektrum ksenobiotyków w próbkach charakteryzujących się złożonym składem matrycy bez praco- i czasochłonnego etapu przygotowania tych próbek do analizy. Jedynym ograniczeniem jest dostęp do odpowiednich przeciwciał w sposób specyficzny wiążących się z odpowiednimi antygenami czyli analitami. Na rynku dostępne są już zestawy analityczne do prowadzenia oznaczeń pobieranych próbek także in situ.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 4 - 7,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Jatkowska N., Kudłak B., Namieśnik J.: Immunoanalityka – użyteczne podejście analityczne w badaniach środowiska// Analityka: Nauka i Praktyka. -., iss. 4 (2018), s.4-7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi