Studium porównawcze ergonomii rich internet applications i aplikacji systemowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Studium porównawcze ergonomii rich internet applications i aplikacji systemowych

Abstrakt

W referacie poszukuje się odpowiedzi na pytanie, czy coraz częstsze zastępowanie aplikacji systemowych wzbogaconymi aplikacjami internetowymi (skr. ang. RIA) nie dzieje się kosztem ergonomii i wygody użytkowania. Artykuł przedstawia porównanie ergonomii interfejsów użytkownika aplikacji RIA i aplikacji systemowych. We wstępie wprowadzono w zagadnienie ergonomii oraz wskazano na charakterystyczne cechy aplikacji RIA. Następnie zaproponowano autorski model ergonomii systemów oraz przedstawiono studium porównawcze ergonomii aplikacji RIA i aplikacji systemowych wykorzystujące zaproponowany model. Analiza ergonomii poparta jest przykładami z rzeczywistych systemów. We wnioskach wskazano na elementy ergonomii wspierane w podobny, prawidłowy sposób oraz na główne różnice ergonomiczne w obu typach aplikacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 16, strony 427 - 432,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Miler J., Kawiecka M.: Studium porównawcze ergonomii rich internet applications i aplikacji systemowych// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 16., (2008), s.427-432
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi