Inactivation of glucosamine-6-phosphate synthase by N3-oxoacyl derivatives of L-2,3-diaminopropanoic acid - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Inactivation of glucosamine-6-phosphate synthase by N3-oxoacyl derivatives of L-2,3-diaminopropanoic acid

Abstrakt

N3-oksoacylowe pochodne kwasu l-2,3-diaminopropanowego zawierające ugrupowanie epoksydowe lub układ sprzężonych wiązań podwójnych inaktywują syntaze glukozamino-6-fosforanu (GlcN-6-P) z S. cerevisiae. Wyniki badań kinetycznych inaktywacji enzymu wskazują na dwuetapowy przebieg tej reakcji, przy czym tworzenie kompleksu enzym:ligand poprzedza nieodwracalną modyfikację enzymu. Badane związki różniły się powinowactwem do centrum aktywnego enzymu, przy czym inhibitory zawierające ugrupowanie ketonu fenylowego wiązały się z enzymem silniej niż ich odpowiedniki z ugrupowaniem ketonu metylowego. Molekularny mechanizm inaktywacji enzymu badany był z zastosowaniem 2D NMR, MS i spektroskopii UV-vis. Zidentyfikowano podstawioną pochodną tiazynową jako główny produkt reakcji modelowej związku 1 z estrem metylowym L-cysteiny, a obecność odpowiedniego cyklicznego produktu stwierdzono

Cytowania

  • 2

    CrossRef

  • 2

    Web of Science

  • 2

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
CHEMBIOCHEM nr 13, strony 85 - 96,
ISSN: 1439-4227
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Jędrzejczak R., Wojciechowski M., Andruszkiewicz R., Sowiński P., Kot-Wasik A., Milewski S.: Inactivation of glucosamine-6-phosphate synthase by N3-oxoacyl derivatives of L-2,3-diaminopropanoic acid// CHEMBIOCHEM. -Vol. 13, nr. Iss. 1 (2012), s.85-96
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1002/cbic.201100587
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi