Influence of sulphanilamide in wastewater on Anammox process - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Influence of sulphanilamide in wastewater on Anammox process

Abstrakt

Badano wpływ krótko- oraz długookresowej ekspozycji mieszanej kultury Anammox na działanie sulfonamidu. Otrzymane wyniki potwierdziły, że sulfanilamid (SA)hamuje proces Anammox. Wyższe stężenia SA powodowały silniejszy efekt inhibicji usuwania związków azotu ze ścieków. Natomiast długookresowe testy potwierdziły hipotezę, że wydłużenie czasu ekspozycji mikroorganizmów Anammox na działanie SA skutkuje obniżeniem stopnia inhibicji procesu Anammox.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Young Researchers 2006 : [3rd Young Researchers Conference YRC06, Singapore, 24-26 May 2006] strony 69 - 76
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Bąkowska A., Płaza E., Mędrzycka K.: Influence of sulphanilamide in wastewater on Anammox process// Young Researchers 2006 : [3rd Young Researchers Conference YRC06, Singapore, 24-26 May 2006]/ ed. eds: R. Stuetz, Lim Teik-Thye. London: IWA Publishing, 2006, s.69-76
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi