Możliwości zastosowania procesu anammox do usuwania azotu amonowego ze ścieków zawierających sulfonamidy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Możliwości zastosowania procesu anammox do usuwania azotu amonowego ze ścieków zawierających sulfonamidy

Abstrakt

Proces Anammox zastosowano do usuwania azotu amonowego ze ścieków zawierających p-toluenosulfonamid. Stwierdzono, że jedynie bardzo wysokie stężenie tego związku (>100 mg/l) obniża wydajność i szybkość procesu. Nie stwierdzono pozytywnego efektu aklimatyzacji bakterii Anammox na szybkość i wydajność procesu

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
CHEMIK nauka-technika-rynek strony 197 - 198,
ISSN: 0009-2886
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Makuch A., Mędrzycka K., Płaza E.: Możliwości zastosowania procesu anammox do usuwania azotu amonowego ze ścieków zawierających sulfonamidy// CHEMIK nauka-technika-rynek. -., nr. nr 6 Suplement (2009), s.197-198
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi