Innowacyjność a Electronic Commerce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Innowacyjność a Electronic Commerce

Abstrakt

Innowacyjność jest kluczem do konkurencyjności w przemyśle. Przedsiębiorstwa powinny wprowadzać, rozwijać i sprzedawać nowe technologie. Promocja innowacyjności i wspieranie udziału MSP,są ściśle powiązane w tworzonej polityce innowacyjnej UE. Przeanalizowano programy UE wspierania innowacyjności i rozwijania technologi ICT przez MSP.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Downar-Zapolska R.: Innowacyjność a Electronic Commerce// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi