Interactive cognitive-behavioural decision making system - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Interactive cognitive-behavioural decision making system

Abstrakt

Praca przedstawia wyniki przekształcenia modelu psychologicznego człowieka w interaktywny, poznawczo-behawioralny, system podejmowania decyzji, uwarunkowany zarówno środowiskowo, jak i ze względu na stany spełnienia założonych potrzeb. Model ludzkiej psychologii oparty jest na psychologii poznawczej i psychologii osobowości. Zawiera on emocje, potrzeby i struktury ludzkich procesów poznawczych. Opracowany model i sposób realizacji systemu wyrażony jest z wykorzystaniem zbiorów rozmytych oraz sieci neuronowo-rozmytych.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE nr No 6114, strony 516 - 523,
ISSN: 0302-9743
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Czubenko M.: Interactive cognitive-behavioural decision making system// LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE. -Vol. No 6114., (2010), s.516-523
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi