Investigations of speech signal parameters with regard to articulation influences - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Investigations of speech signal parameters with regard to articulation influences

Abstrakt

W pracy zostało podjęte zagadnienie parametryzacji sygnału mowy w kontekście ekstrakcji cech biometrycznych. Analizowane parametry to parametry cepstralne (cepstrum liniowe i mel-cepstrum, czyli MFCC), parametry liniowej predykcji (LPC) oraz momenty widmowe i parametr F0. Zastosowano analize w krótkich stałych segmentach sygnału z zastosowaniem dużego zakładkowania, tzw. ''implicite segmentation''. Umożliwiło to zaobserwowanie ewolucyjnych zmian w obrębie analizowanych fonemów, od początku do końca artykulacji. Wyodrębniono do dalszej analizy trzy punkty artykulacji: początek, środek i koniec w celu stwierdzenia ich przydatności do identyfikacji mówców. Zamieszczono wyniki analizy statystycznej oraz działania prostych klasyfikatorów w oparciu o ograniczoną grupę mówców.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 16, strony 0 - 0,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek A.: Investigations of speech signal parameters with regard to articulation influences// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 16., (2008), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi