Inwestycje w kapitał rzeczowy a zmiany poziomu zatrudnienia w gospodarce narodowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Inwestycje w kapitał rzeczowy a zmiany poziomu zatrudnienia w gospodarce narodowej

Abstrakt

Sytuacja na rynku pracy zależy od wielu zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce. Jednym z nich jest proces inwestycji realizowany przez przedsiębiorstwa. Inwestycje nowe, rozwojowe przyczyniają się często do wzrostu popytu na pracę, inwestycje bieżące, odtworzeniowe umożliwiają utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy na nie zmienionym poziomie. Nie wszystkie inwestycje generują nowe miejsca pracy bądź przyczyniają się do utrzymania obecnych gdyż zwiększają produktywność pracy. Mogą one pociągać za sobą trudności z utrzymaniem liczby miejsc pracy. Stwarzanie odpowiednich warunków sprzyjających inwestowaniu w gospodarce wydaje się głównym czynnikiem wzrostu zatrudnienia. Celem niniejszego opracowania jest analiza relacji występujących pomiędzy tymi zjawiskami w Polsce w latach 1995-2004.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych : praca zbiorowa strony 17 - 25
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szymczak A.: Inwestycje w kapitał rzeczowy a zmiany poziomu zatrudnienia w gospodarce narodowej// Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych : praca zbiorowa/ ed. pod redakcją naukową Danuty Kopycińskiej ; Katedra Mikroekonomii. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2006, s.17-25
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi