Jak transportować produkty chemiczne, czyli przypadek wsadowego szeregowania zadań kompatybilnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jak transportować produkty chemiczne, czyli przypadek wsadowego szeregowania zadań kompatybilnych

Abstrakt

Pokazano, że pewien problem transportu produktów chemicznych może być sprowadzony do problemu szeregowania identycznych zadań kompatybilnych na wsadowych maszynach jednorodnych i rozwiązany metodami kolorowania grafów. Ponieważ problem ten jest NP-trudny, zbadano przypadki szczególne, które dają się rozwiązać w czasie kwadratowym. Rozważania ogólne są wsparte doświadczeniami komputerowymi zebranymi w trakcie implementacji wybranych algorytmów szeregowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Automatyzacja procesów dyskretnych strony 51 - 58
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
DURAJ S., Kubale M., Pikies T.: Jak transportować produkty chemiczne, czyli przypadek wsadowego szeregowania zadań kompatybilnych// Automatyzacja procesów dyskretnych/ ed. Andrzej Świerniak Jolanta Krystek Gliwice: Politechnika Śląska, 2018, s.51-58
Źródła finansowania:
  • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 61 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi