Jak transportować produkty chemiczne, czyli przypadek wsadowego szeregowania zadań kompatybilnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jak transportować produkty chemiczne, czyli przypadek wsadowego szeregowania zadań kompatybilnych

Abstrakt

Pokazano, że pewien problem transportu produktów chemicznych może być sprowadzony do problemu szeregowania identycznych zadań kompatybilnych na wsadowych maszynach jednorodnych i rozwiązany metodami kolorowania grafów. Ponieważ problem ten jest NP-trudny, zbadano przypadki szczególne, które dają się rozwiązać w czasie kwadratowym. Rozważania ogólne są wsparte doświadczeniami komputerowymi zebranymi w trakcie implementacji wybranych algorytmów szeregowania.

Szymon Duraj, Marek Kubale, Tytus Pikies. (2018). Jak transportować produkty chemiczne, czyli przypadek wsadowego szeregowania zadań kompatybilnych, 51-58.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Automatyzacja procesów dyskretnych strony 51 - 58
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Duraj S., Kubale M., Pikies T.: Jak transportować produkty chemiczne, czyli przypadek wsadowego szeregowania zadań kompatybilnych// Automatyzacja procesów dyskretnych/ ed. Andrzej Świerniak Jolanta Krystek Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2018, s.51-58
Źródła finansowania:
  • Działalność statutowa

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi