Komputerowe wspomaganie zmian modernizowanych układów geometrycznych toru kolejowego z wykorzystaniem programu MUGO - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komputerowe wspomaganie zmian modernizowanych układów geometrycznych toru kolejowego z wykorzystaniem programu MUGO

Abstrakt

W artykule przedstawiono opracowywany obecnie program komputerowy służący do obliczeń przesunięć toru i robót ziemnych związanych z modernizacją układów geometrycznych toru kolejowego w łukach. W pracy scharakteryzowano zastosowany język programowania oraz przedstawiono aktualny stan pracy nad programem MUGO.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Lądowa i Wodna strony 137 - 145,
ISSN: 2084-7459
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Szwaczkiewicz K.: Komputerowe wspomaganie zmian modernizowanych układów geometrycznych toru kolejowego z wykorzystaniem programu MUGO// Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Wodna i Lądowa. -., nr. 1 (2012), s.137-145
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi