Koncepcja analizy stanów emocjonalnych użytkowników w kontekście systemów zabezpieczeń transportowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koncepcja analizy stanów emocjonalnych użytkowników w kontekście systemów zabezpieczeń transportowych

Abstrakt

Autorzy, przywołując własne i światowe badania nad rozpoznawaniem emocji ludzkich z obrazu twarzy, wskazują na możliwość zastosowania algorytmów komputerowych i ich implementacji w komputerach osobistych (i innych urządzeniach personalnych wyposażonych w dostatecznie silny procesor obliczeniowy). Zastosowanie takiego rozwiązania może poprawić bezpieczeństwo użytkowania urządzeń, maszyn i pojazdów, których operatorzy muszą gwarantować niezawodność systemu. Wskazana koncepcja nadaje się do zastosowania w pojazdach, w których występuje bezpośrednia (kontaktowa) obsługa przez człowieka, ale także w rozwiązaniach wykorzystujących zdalne sterowanie (drony, nadzór ruchu). Badania realizowane przez autorów wskazują na możliwość oceny stanu emocjonalnego oraz wykrycia problemów psychologicznych na podstawie teledetekcyjnej oceny twarzy człowieka. Dotychczasowe rozwiązania opierają się na analizie obrazów z szybkich kamer, jednak postęp badań oraz rozwój technologiczny wskazuje, że rozwiązanie takie może być skutecznym elementem zabezpieczeń transportowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 1010 - 1015,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Bobkowska K., Janowski A., Przyborski M., Szulwic J.: Koncepcja analizy stanów emocjonalnych użytkowników w kontekście systemów zabezpieczeń transportowych// Logistyka. -., nr. 6 (2014), s.1010-1015
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi