Koncepcja aplikacji komputerowej przeznaczonej do planowania czasu budowy wybranych obiektów mostowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koncepcja aplikacji komputerowej przeznaczonej do planowania czasu budowy wybranych obiektów mostowych

Abstrakt

Prezentowana aplikacja stanowi moduł przeznaczony do opracowania harmonogramów ogólnych i szczegółowych budowy, gdzie czas budowy mozna przyjmować jako zmienną losową. Aplikacja ta umożliwia przeprowadzenie pomiaru pracy, prognozowanie i planowanie budowy wybranych obiektów mostowych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Kristowski A.: Koncepcja aplikacji komputerowej przeznaczonej do planowania czasu budowy wybranych obiektów mostowych// Drogi : lądowe, powietrzne, wodne.. -., nr. nr 2 (2009), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi